لیست خرید خود و انواع دیگر لیست‌ها را مدیریت کنید. لیست‌ها به عنوان فایل‌های متنی ساده ذخیره می‌شوند و از یک نحو ساده و قابل خواندن استفاده می‌کنند. این به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از برنامه‌هایی مانند Syncthing و Nextcloud آن‌ها را با وسایل دیگر پبه اشتراک بگذارید.